Families — Caetano Lourenço/de Freitas Lourenço/do Rosário Lourenço/Lourenço/Lourenço Agoeiros/Lourenço Cardoso/Lourenço Chãozinha/Lourenço Costa/Lourenço da Conceição/Lourenço de Barcelos/Lourenço de Freitas/Lourenço de Jesus/Lourenço de Sousa/Lourenço Dias/Lourenço Duro/Lourenço Fagundes/Lourenço Feital/Lourenço Ferreira/Lourenço Fraga/Lourenço Mendes/Lourenço Mestre/Lourenço Nóia/Lourenço Pimentel/Lourenço Vieira

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
276 5 Never
no 1 Never
no 1 Never
25 26 198 0 Never
55 168 1 Never
286 0 Never
no 1 Never
27 163 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
197 1 Never
28 27 164 0 Never
29 18 80 0 Never
no 1 Never
18 17 125 6 Never
22 16 94 0 Never
28 21 117 0 Never
no 1 Never
30 297 2 Never
23 272 3 Never
58 238 0 Never
no 1 Never
27 19 246 2 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 2 Never
31 320 0 Never
20 316 2 Never
305 0 Never
25 23 114 0 Never
no 1 Never
310 0 Never
308 1 Never
31 284 5 Never
no 1 Never
314 3 Never
no 1 Never
21 25 301 1 Never
no 3 Never
15 317 2 Never
43 21 151 0 Never
28 23 256 0 Never
no 1 Never
18 288 0 Never
253 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
319 0 Never
no 0 Never
no 2 Never
327 8 Never
no 1 Never
no 1 Never
316 4 Never
266 1 Never
28 291 0 Never
20 250 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
347 0 Never
no 1 Never
332 0 Never
no 2 Never
288 0 Never
32 24 327 0 Never
no 1 Never
326 0 Never
319 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
26 325 3 Never
no 1 Never
297 1 Never
no 1 Never
no 2 Never
no 1 Never
28 205 0 Never
24 27 250 0 Never
35 29 239 0 Never
no 1 Never
341 3 Never
336 5 Never
no 2 Never
26 28 203 7 Never
17 16 328 4 Never
36 265 0 Never
32 317 0 Never
17 17 148 13 Never
25 195 0 Never
20 260 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
31 22 170 1 Never
19 21 212 0 Never
22 16 209 0 Never
28 26 203 0 Never
no 1 Never
21 322 0 Never
30 22 242 14 Never
340 1 Never
49 47 151 0 Never
362 1 Never
44 295 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
30 308 0 Never
no 1 Never
288 0 Never
26 245 0 Never
no 5 Never
326 0 Never
no 1 Never
323 0 Never
317 0 Never
300 0 Never
295 0 Never
41 244 1 Never
no 1 Never
279 1 Never
315 0 Never
265 0 Never
no 3 Never
336 4 Never
no 1 Never
305 0 Never
274 0 Never
no 1 Never
no 1 Never
no 1 Never
57 45 84 0 Never
no 1 Never
28 293 0 Never
34 25 281 8 Never
24 31 242 1 Never
33 21 233 0 Never
no 1 Never
194 0 Never
284 2 Never
324 1 Never
20 302 0 Never
no 1 Never
31 34 239 0 Never
44 40 233 0 Never
314 2 Never
32 278 0 Never
no 6 Never
27 22 278 5 Never
no 1 Never
no 9 Never
339 0 Never